0 532 355 76 73
Facebook Twitter Google Plus Linkedin Instagram

Kayseri Tarihi

Türkiye’nin kültür, sanat, bilim ve turizm merkezlerinden biri olan Kayseri, tarihin en eski zamanlarından beri pek çok uygarlığa beşiklik etmiş ve her dönemde önemini korumuştur. Şehrin en eski adı olan Mazaka, Roma devrine kadar devam etmiş; Roma devrinde şehre imparator şehri anlamında Kaisareia adı verilmiş; bu isim Araplarca Kaysariya şeklinde kullanılmıştır. Türkler Anadolu’yu fethettikten sonra Şehre Kayseriye adını vermişler ve bu ad, Cumhuriyet dönemiyle birlikte Kayseri şeklini almıştır.

Kayseri, her köşesi değişik uygarlıkların kalıntılarının birbiriyle kucaklaştığı Anadolu’nun en köklü ve en eski yerleşim alanlarından biridir. M.Ö. IV.binden, yani Kalkolotik (Bakırtaş) çağlardan başlayarak Asur, Hitit, Frig dönemlerinde ve Roma devri sonuna kadar bir yerleşim alanı olan Kültepe; bu uygarlıkların kalıntılarını barındıran bir açık hava müzesidir. Kayseri, bu önemli merkezin yakınında yer alan bir bölge olarak bu uygarlıkların hepsinden derin izler taşımaktadır.

1067’de Selçuklu komutanı Afşin ile Türk hakimiyetine giren Kayseri; Selçuklu Devleti, Eratna Beyliği, Dulkadiroğulları, Kadı Burhanettin, Karamanoğulları ve Osmanlı Devleti dönemlerini yaşamış, başta Selçuklular olmak üzere her dönemde önemli bir Türk kültür merkezi olmuştur.

Cumhuriyet döneminde 1924 Anayasası ile il yapılan Kayseri, Ülkemizin ilk uçak fabrikasının kurulması ve ardından gelen demiryolları bağlantıları hattı, 1953’te kurulan Sümer Bez Fabrikası ve 1950’lilerde başlayan sanayi sitesi ile Türkiye’nin ilk büyük sanayi ve ticaret hamlelerine öncülük etmiştir. Günümüzde ise Kayseri ekonomik, kültürel, sağlık, eğitim, spor ve şehircilik alanında yakaladığı ivme ile Türkiye’nin en hızlı gelişen ve dikkat çeken şehirlerinin başında geliyor.

Coğrafi Yapı

Kayseri, İç Anadolu’nun güney bölümü ile Toros Dağlarının birbirine yaklaştığı bir yerde Orta Kızılırmak bölümünde yer alır.37 derece 45 dakika ile 38 derece 18 dakika kuzey enlemleri ve 34 derece 56 dakika ile 36 derece 58 dakika doğu boylamları arasında bulunmaktadır.Doğu ve kuzeydoğusu Sivas, kuzeyi Yozgat, batısı Nevşehir, güneybatısı Niğde, güneyi ise Adana ve Kahramanmaraş İlleri ile çevrilidir.

YÜZÖLÇÜMÜ VE ARAZİ DAĞILIMI

İl yüzölçümü 16.970 km2 dir.İl yüzölçümünün yüzde 34’ünü tarım arazisi oluşturmaktadır. En düşük arazi oranı ise orman ve fundalık alandır. Kayseri orman yönünden oldukça fakirdir.İlin yüzölçümünün ilçeler bazında dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

İLÇE YÜZÖLÇÜMLERİ

 

İLÇELER

YÜZÖLÇÜMÜ (KM2)

ORAN(%)
KOCASİNAN 1471 8,67
MELİKGAZİ 668 3,94
AKKIŞLA 371 2,19
BÜNYAN 1.210 7,13
DEVELİ 1.892 11,15
FELAHİYE 444 2,62
HACILAR 187 1,10
İNCESU 874 5,15
ÖZVATAN 270 1,59
PINARBAŞI 3.418 20,14
SARIOĞLAN 642 3,78
SARIZ 1.173 6,91
TALAS 444 2,62
TOMARZA 1.405 8,28
YAHYALI

1.587

9,35
YEŞİLHİSAR

914

5,39
TOPLAM 16.970 100,00

İl yüzölçümünün  yüzde 20’sini Pınarbaşı ilçesi oluşturmaktadır. Bunu Develi, Yahyalı, Kocasinan ve Tomarza  ilçeleri izlemektedir.

Nüfus Yapısı

Kayseri İli nüfusu 2000 yılında 1.060.432 iken, 31 Aralık 2018 itibariyle 1.389.680 olmuştur.  2000 yılında  nüfus büyüklüğü bakımından son genel nüfus sayımına göre ülkemizin 15. Büyük İl’idir.
Nüfus yoğunluğu 81 kişi/km2’dir.
İl/İlçe merkezi
Toplam
Erkek
Kadın
Kayseri
1.389.680
696.658
693.022
İL NÜFUSUNUN İLÇELER İTİBARİYLE  DAĞILIMI
İl/İlçe merkezi
Kayseri
Toplam
Erkek
Kadın
Akkışla
6.429
3.252
3.177
Bünyan
31.497
17.561
13.936
Develi
65.322
32.803
32.519
Felahiye
6.602
3.394
3.208
Hacılar
12.426
6.265
6.161
İncesu
26.353
13.383
12.970
Kocasinan
391.661
194.925
196.736
Melikgazi
555.671
277.262
278.409
Özvatan
5.413
2.788
2.625
Pınarbaşı
26.911
13.993
12.918
Sarıoğlan
16.938
8.520
8.418
Sarız
10.098
5.155
4.943
Talas
157.695
78.580
79.115
Tomarza
22.808
11.617
11.191
Yahyalı
36.331
18.339
17.992
Yeşilhisar
17.525
8.821
8.704
Toplam
1.389.680
696.658
693.022

 

Kaynak : Kayseri Valiliği

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.Gerekli alanlar doldurunuz. *