0 532 355 76 73
Facebook Twitter Google Plus Linkedin Instagram

Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası
Bu https://www.kayserinakliyeciler.com sitesi (“Web sitesi“),Kayseri Nakliyeciler (“
Kayseri Nakliyeciler“) firmasına aittir ve bu şirket tarafından işletilmektedir.

Lütfen Gizlilik Politikası’nı dikkatle ve “Şekil ile Şartlar” ile bağlantılı olarak okuyunuz.

İşbu Gizlilik Politikası ,Kayseri Nakliyeciler Web sitesi tarafından işletilen tüm Web siteleri açısından geçerlidir (Spesifik bir sitede farklı bir politika belirtilmedikçe, bu gibi durumda bu farklı politika hakim olacaktır).

Gizlilik Beyanı
İşbu Gizlilik Politikası ,Kayseri Nakliyeciler Web sitesi ‘ın bu Web sitesinde hangi bilgileri topladığını, bilgilerinizi nasıl kullandığını ve sizin bilgilerinizin toplanması ve kullanım tarzı ile ilgili seçeneğinizi açıklamaktadır.

Bu Web sitesini kullanmanız, bu Gizlilik Politikası’nda ortaya konan gizlilik uygulamalarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamı taşıyacaktır.

İşbu Gizlilik Politikası, aynen online mecranın kendisi gibi, değişikliğe tabidir. Bu sebeple ziyaretçilerin zaman zaman bu Gizlilik Politikasını gözden geçirmesi tavsiye edilmektedir. Kayseri Nakliyeciler Web sitesi , herhangi bir sebepten dolayı veya hiçbir sebep göstermeksizin istediği an bu Gizlilik Politikası’nda değişiklik, düzeltme, güncelleme, ilave veya çıkartma ya da her türlü başka değişiklik gerçekleştirme hakkını saklı tutar. Tüm değişiklikler burada bildirilecek ve size aksi şekilde belirtilmedikçe burada bildirilen her türlü değişiklik anında yürürlüğe girecektir.

Hangi bilgiler toplanmakta?

Kişisel Tanımlama Bilgileri:
Kişisel tanımlama bilgileri (“PII”), sizi tanımlayan ya da sizi kişisel olarak tanımlamada makul şekilde kullanılabilecek bilgilerdir (örneğin, gerçek isminiz, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz ve kullanıcı IP adresiniz). Kayıt olmanız gerekli ise, kayıt esnasında ya da başka zamanlarda bir e-posta gazetesine üye olmak istediğinizde size belirli PII soruları yöneltebiliriz. Aynı zamanda demografik bilgilerinizi, ilgi alanlarınızı veya benzeri bilgilerinizi de isteyebiliriz. Kendiniz hakkında bize bilgi sağlamak ihtiyaridir ve bazı bilgileri vermeme yolunu seçebilirsiniz. Fakat o durumda, Web sitesinin avantajlarından faydalanamama ya da pek çok özelliğine iştirak edememe olasılığı söz konusu olacaktır.

Kişisel Olmayan Tanımlama Bilgileri
Bilgisayarınız Web sunucularımız ile irtibata geçtiğinde (örneğin, bu Web sitesini ziyaret ettiğinizde, bir HTML görüntülediğinizde, e-posta gönderdiğinizde ya da Web sitesinden bir interaktif masaüstü download ettiğinizde), Web sunucularımız otomatik olarak Web sitesi kullanım bilgilerini ve Web sunucumuz tarafından kendiliğinden loglanan IP adresinize ait bilgiyi edinir. IP adresleri kullanıcıların bu Web sitesini ilgisini gözlemlemekte kullanılmaktadır (mesela ziyaret sayısı). Web sitesi kullanım bilgisi, ziyaretçilerimizin Web sitesini nasıl kullandığı ve nasıl idare ettiğini tarif eden bilgidir. Her bir Web sayfasına ziyaretçi sayısı ve sıklığını ve de sayfada kalma sürelerini, browser tipini, Web sitemizi ziyaret öncesi ve sonrasında Web sayfasını tanımlayan atıf verilerini ve IP adreslerini içerebilir (IP adresleri ile ilgili daha fazla bilgi için aşağıya bkz.). Ayrıca, size bir Web sayfasının, e-posta yahut benzeri hizmetinin en uygun versiyonunu sunabilmek maksadıyla uygulanabilir teknolojiyi de belirleyebiliriz.

Burada Kayseri Nakliyeciler Web sitesi , Web sitemize reklam ile ilgili olarak üçüncü bir şirketten faydalanmaktadır. Bu şirket reklam veren, kampanyaya yanıt veren kullanıcı sayısını izleyebilmek maksadıyla cookie’lerden faydalanabilir. Kayseri Nakliyeciler Web sitesi, üçüncü taraflarca yerleştirilen cookie’lerin erişim yahut denetimine sahip değildir.

Kişisel Tanımlama Bilgilerinin Kullanımı
Kayseri Nakliyeciler Web sitesi üyelik formu kanalı ile toplanan kişisel bilgiler gizli tutulacaktır. Formu dolduran kişiler, Kayseri Nakliyeciler Web sitesi ’ın kendilerine faaliyetleri, promosyon/kampanya duyuruları vs gibi konularda e-posta ve cep telefonu (SMS, MMS) kanalı ile bilgi göndermesini onaylamış ve izin vermiş olacaklardır.

Cookie’lerin Kullanımı
Pek çok Web sitesi gibi bu Web sitesi de zaman zaman browser “cookie”leri kullanımından faydalanmaktadır. Cookie’ler, bir Web sitesinin ya sizin bilgisayarınızın hard drive’ına aktardığı ya da kayıt saklama amacıyla bilgisayarınızın hafızasına geçici olarak kaydettiği bilgi parçalarıdır. Bilgisayarınıza kaydedilmekte ve bir Web sitesinde kullanıcı navigasyonunu izlemekte kullanılmaktadır.

Cookie’lerin Kullanıma Dâhil Edilmesi/Edilmemesi veya Kullanım Dışı/ Kullanım İçi Edilmesi
Pek çok browser başlangıçta cookie’leri kabul edecek şekilde ayarlıdır. Tüm cookie’leri reddetmek ya da bir cookie gönderildiğinde görüntülemek maksadıyla browserınızı resetleyebilirsiniz. Bazı durumlarda, cookie’leri disable ettiğinizde bir takım işlevler etkilenebilir.

Kullanıcı Bilgisinin Paylaşımı ve Üçüncü Taraflara İfşası
Kayseri Nakliyeciler Web sitesi, ihtiyari bilgileri kendi taraflarına ifşa etmeyecek ve de bu bilgileri önceden muvafakatiniz olmadan başka herhangi bir şekilde kullanmayacaktır. Kişisel verilerin saklandığı tüm pager’larda bu bilginin spesifik kullanım detayları sağlanacaktır.

Kayseri Nakliyeciler Web sitesi, PII’nızı siz ifşasını onaylamadığınız sürece doğrudan pazarlama amaçlı olarak üçüncü taraflarla paylaşmayacaktır. Üçüncü bir taraftan iletişim almayı seçtiğinizde bilgileriniz üçüncü tarafın gizlilik politikasına tabi olacaktır, bu gizlilik politikasına değil. Bu sebepten dolayı, daha sonra üçüncü bir tarafın bilgilerinizi kullanmasını istemediğinizde, doğrudan o üçüncü taraf ile irtibata geçmeniz gerekecektir. Ayrıca Kayseri Nakliyeciler Web sitesi, PII’nızı aşağıdaki durumlarda üçüncü taraflarla paylaşabilir:

Kayseri Nakliyeciler Web sitesi’ın Güvenliği
Kayseri Nakliyeciler Web sitesi yasal olarak bunu yapması gerektiğinde, bir soruşturma yürüten resmi makamların talebi üzerine veya Web sitemizin idari politikaları ve uygulanabilir yasalar ile uygunluğunu teyit ve icra etmek maksadıyla PII’da dâhil olmak üzere kullanıcı bilgilerini ifşa etme hakkına sahip olacaktır. Kayseri Nakliyeciler Web sitesi ayrıca, bu tip kullanıcı bilgilerini, hukuki yükümlülüğümüzü sınırlandırmak ya da Web sitesinin, kullanıcılarımızın veya başkalarının hakları, çıkarları veya emniyetini korumak ya da icra etmek maksadıyla her gerekli olduğuna inandığında ifşa etme hakkına sahip olacaktır.

Kurumsal Değişiklik
Kayseri Nakliyeciler Web sitesi, bir şirket evliliği, iktisap, konsolidasyon, tüm varlıklarının satılması veya her ne şekilde olursa olsun diğer tüm kurumsal değişiklikler durumunda, PII dâhil fakat bununla sınırlı olmamak üzere kullanıcı bilgilerini ifşa etme, paylaşma ve/veya başka şekillerde devretme hakkını da saklı tutmaktadır.

Sitenin Devri
Bir “Kurumsal Değişiklik” durumunda Kayseri Nakliyeciler Web sitesi’ın yukarıda saklı tuttuğu haklara hiçbir sınırlama gelmeksizin,Kayseri Nakliyeciler Web sitesi, bu Web sitesinin kontrolünü eline alan, iktisap eden veya başka şekillerde yetkili bulunan herhangi bir üçüncü tarafa PII’da dâhil fakat bununla sınırlı olmamak üzere topladığı bilgileri devretmeye yetkili olacaktır. Ancak bu, üçüncü tarafın tüm cismani bağlamlarda korumalara uygun şekilde ve de bu Gizlilik Politikası’nda ortaya konandan daha koruyucu şekilde size ait PII’yı kullanmayı kabul etmesi koşuluyladır.

Toplu Bilgiler
Kayseri Nakliyeciler Web sitesi, Kayseri Nakliyeciler Web sitesi‘ın sağladığı hizmetlerin muhtemel ortaklara ve diğer üçüncü taraflara tarifi de dâhil olmak üzere bir dizi amaç doğrultusunda, tanımlayıcı olmayan toplu bilgileri ifşa edebilir.

Linkler
Web sitemizde dolaşırken ya da Kayseri Nakliyeciler Web sitesi tarafından sağlanan bir e-posta yahut başka bir içeriği görüntülerken sizi Kayseri Nakliyeciler Web sitesi‘ın servisinden başka Web sitelerine yahut Kayseri Nakliyeciler Web sitesi‘ın kontrolü dışındaki başka online içeriklere çıkartacak linkleri tıklama ihtimaliniz bulunduğunu lütfen unutmayınız. Örneğin, bir ortak markalama düzenlemesinin parçası şeklinde Kayseri Nakliyeciler Web sitesi logosu içerebilen fan siteleri, Webmaster programı katılımcı siteleri veya sponsor yahut partner linkleri ile karşılaşabilirsiniz. Bu tarzda bir üçüncü tarafın linkine “tıklamanız” durumunda, bu “tıklama” sizi üçüncü bir tarafın Web sitesi yahut online içeriğine götürecektir. Kayseri Nakliyeciler Web sitesi, linklendiğiniz hiçbir üçüncü taraf sitesi içeriği üzerinde denetime ve mesuliyete sahip değildir. Buna ilaveten, bahis konusu diğer Web siteleri Kayseri Nakliyeciler Web sitesi ‘dan farklı şekilde kendi bilgi toplama ve gizlilik koruma uygulamalarına sahiplerdir ve size tavsiyemiz, ziyaret ettiğiniz tüm diğer Web sitelerinin gizlilik uygulamalarını gözden geçirmenizdir.

22/06/2019